28.06.2018

Inovace ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.

 

EU+OPPIK+MPO

 

Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Inovace ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009125, jehož cílem je: 

"Zavedení inovovaného produktu -  inovované tenkovrstvé cementové vyrovnávací hmoty do sériové výroby s důrazem na ochranu životního prostředí a s tím související pořízení technologií".