17.05.2011

Školení v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT

 

Dne 5.5. 2011 se v rámci vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, uskutečnil v prostorách naší firmy vzdělávací seminář na téma „Nové trendy v oblasti návrhu a realizace kontaktních zateplovacích systémů ETICS“.

Přednášející a témata přednášek:

1. doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - Ústav pozemního stavitelství, FAST VUT v Brně    Vady a poruchy staveb po zateplení

2. Ing. Václav Hadrava - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pracoviště Brno

    Očekávané změny norem

3. Ing. Ladislav Valeš - soudní znalec v oboru stavebnictví, Liberec

    Bilance dosavadních zkušeností z analýzy vad a poruch ETICS

4. Ing. Eduard Rovnaník CSc. - technický poradce, PROFI am BAU CM spol. s r.o.

    Nabízené služby v oblasti ETICS

Účastníci semináře byli projektanti, architekti a vedoucí pracovníci z řad realizačních firem.Seminář, jehož cílem bylo podat zúčastněným nejnovější informace z oblasti realizace zateplovacích systémů, se setkal z kladným ohlasem.

seminář VIP 2011 001

seminář VIP 2011 002

seminář VIP 2011 012