Home Penetrace podkladu
 

PROFI

Akryl-Tiefengrund

Penetrační a zpevňující nátěr na bázi akrylátové disperze

Oblast použití

Ke zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů, podkladní nátěr před nanesením akrylátových omítek a barev, pro ředění akrylátových barev.

Vlastnosti

Snižuje savost a zpevňuje podkladní vrstvu do hloubky. Je šetrný k životnímu prostředí, je bez rozpouštědel.
PROFI Akryl-Tiefengrund  
Kat.č. Produkt/balení
7490 Kanystr (10 kg); 40 kanystrů/paleta