Zdící malty a lepidla
PROFI Dur 50
Ručně i strojně zpracovatelná zdící malta.
PROFI Dur 50
PROFI Dur 100
Ručně i strojně zpracovatelná zdící malta pro zdění vícepodlažních budov.
DUR 100
PROFI Klinker
Šedá spárovací a zdící malta pro pohledové lícové zdivo.
PROFI Klinker
PROFI Porotmel
Suchá maltová směs pro přípravu tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárnic a dílců.
PROFI Porotmel
PROFI Dämm-Mörtel
Vápenocementová tepelně izolační zdící malta
PROFI Dämm-Mörtel
PROFI PURBRICK
certifikované zdicí lepidlo na obvodové zdivo, na nosné konstrukce i vnitřní příčky
PROFI PURBRICK
PROFI Baukleber
Univerzální stavební lepidlo a stěrkovací hmota pro vnitřní použití
PROFI Baukleber
PREV
DETAILY
NEXT