02.02.2014

Oznámení o změně názvu společnosti

 

 

V Brně dne 3. 2. 2014 

 

Oznámení o změně názvu společnosti

 

Vážení obchodní partneři,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že s účinností od 3. 2. 2014 dochází  ke změně názvu naší společnosti PROFI am BAU CM, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 140/113c,
619 00 Brno, IČO: 47912162.

 

Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod novým názvem:

 

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

 

Důvodem této změny je sjednocení názvů podniků v rámci koncernu Profibaustoffe.
V souvislosti s touto změnou dochází také k úpravě našich elektronických kontaktních údajů:

 

www.profibaustoffe.cz                                  www.profibaustoffe.sk

Kontakt                jmeno.prijmeni@profibaustoffe.sk

 

Po přechodnou dobu budou samozřejmě v provozu i kontakty původní. 

Jedná se pouze o změnu názvu společnosti. Ostatní údaje jako jsou sídlo, IČO, telefonické kontakty, bankovní spojení, apod. zůstávají beze změny. Tato změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky mezi Vámi a naší společností. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. 

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, dodací listy, nové smlouvy a změny stávajících smluv, jakož i veškerá další jednání vedená mezi Vámi a naší společností však musí být od uvedeného data realizována pod naším novým obchodním názvem. 

Zdvořile Vás proto žádám, abyste si tuto změnu zaregistrovali do svých vnitřních evidencí a při komunikaci s naší firmou již používali výhradně náš nový obchodní název, tj.  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

  

S přátelským pozdravem

 

 

                                                                                                                                                                Ing. Luděk Drobek

                                                                                                                                                               jednatel společnosti 

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.