01. 12. 2013

PROFI FARADAYUS

Ochranné omítky proti elektrosmogu

 

Ochranné omítky proti elektrosmogu

Pod pojmem „elektrosmog“ se obecně rozumějí elektromagnetická pole, která vysílají různá technická zařízení. Pole, které působí zvenčí na obytné prostory, vysílá například vedení vysokého napětí, rádiovysílače nebo televizní vysílače, mobilní vysílače, ale také bezdrátové telefony.

Dopady elektrosmogu na lidský organizmus byly a jsou na základě vzbuzení veřejného zájmu předmětem národních i mezinárodních výzkumů. Různé studie dochází k závěrům, že elektrosmog může mít vliv, např. na zvýšení rizika vzniku rakoviny a infarktu, na změny genomů (genový obsah chromozomů jádra buňky) a na psychiku (např. deprese). Kromě toho vede zvýšené záření ke snížení výkonnosti, schopnosti koncentrace nebo také narušení biorytmu.

Přestože si spekulace o nebezpečí elektrosmogu často protiřečí, většina lidí se cítí tímto nebezpečím ohrožena. Brát elektrosmog na lehkou váhu je z našeho pohledu stejně problematické, jako případné propadnutí panice. Ochranný systém Profi Faradayus proto prezentujeme jako nabídku všem lidem, kteří chtějí přijmout dostupná opatření proti zátěži způsobené elektrosmogem.

Ochranný systém Profi Faradayus nabízí rychlou a výhodnou ochranu obytných prostor před okolním elektrosmogem, a to jak pro novostavby, tak pro již stojící domy. Garantují odstiňující účinky jak proti nízkofrekvenčnímu elektrickému poli (např. elektrické rozvody v domácnostech), tak proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám (např. mobilní vysílače, bezdrátové telefony atd.).

Při měření prof. P. Pauliho (profesor vysokofrekvenční, mikrovlnné a radarové techniky na Vojenské univerzitě v Mnichově ) bylo díky ochranným omítkám Profi Faradayus záření při frekvenci 2000 MHz absorbováno z 99,99%.

Stavební výhody ochranného systému Profi Faradayus spočívají v tom, že není nutný žádný zvláštní pracovní postup jako např. zasazování ochranných desek. Dále pro používání omítek není nutné speciální zaškolování pracovníků. Ochranné omítky Profi Faradayus jsou stejně tak lehce zpracovatelné, jako všechny ostatní produkty PROFI stavební hmoty.

cz faradayus warning

Ochranný systém Profi Faradayus

Stanovení cílů při vývoji ochranného systému Profi Faradayus:

  • Redukce elektromagnetického záření, např. mobilní vysílač, DECT-Telefon
  • Odstínění typického elektrického pole, způsobeného elektrickými rozvody v domácnosti
  • Minimalizace dodatečných výdajů pro spotřebitele

Produkty Faradayus:

cz produkty faradayus

Zde naleznete naše produkty.