Home Murovacie malty a tmely
 

PROFI

Baukleber

Univerzálne stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie.

Oblasť použitia

Pre stierkovanie povrchu pórobetónu a omietok v interiéri, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním, tenkovrstvové lepenie pórovitých materiálov v interiéri na nasiakavé podklady, lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov.

Vlastnosti

Dobrá priľnavosť na vápennocementové omietke a pórovitých murovacích tvárniciach. Pri stierkovaní stienje kompatibilný s bežne používanými typmi sklených sieťovín. Vyhovuje požiadavkám STN EN 12004 ako lepidlo triedy C1T pre vnútorné použitie.
PROFI Baukleber  
Kat.č. Produkt/balenie
3781 Vrece (25 kg), 1.200 kg/paleta