Home Murovacie malty a tmely
 

PROFI

Dämm-Mörtel

Vápennocementová tepelnoizolačné murovacia malta

Oblasť použitia

Vápennocementová tepelne izolačná murovacia malta pre murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov. Je určená pre murovanie obvodových, nosných i výplňových múrov, dvojpodlažných budov a priečok.

Vlastnosti

Suchá maltová zmes tepelne izolačnej murovacej malty pre bežné murovanie z pálených murovacích materiálov s pevnosťou v tlaku po 28 dňoch min. 5,0 MPa.
PROFI Dämm-Mörtel  
Kat.č. Produkt/balenie
4010 Vrece 40 l; 55 vriec/paleta