Home Murovacie malty a tmely
 

PROFI

Porotmel

Tmel na murovanie z presných pórobetónových tvárnic a dielcov

Oblasť použitia

Profi Porotmel je určený pre tenkovrstvové murovanie presných tvárnic, dielcov z pórobetónu a ľahčených materiálov, kde sa šírka špár pohybuje v rozmedzí 1 až 5 mm, max. 10 mm.

Vlastnosti

Suchá maltová zmes na prípravu tmelu na murovanie z presných pórobetónových tvárnic a dielcov.
PROFI Porotmel  
Kat.č. Produkt/balenie
3780 Vrece (25 kg), 1.200 kg/paleta