Home Ochrana proti RTG žiareniu
 

Barytový betónový poter

betón s prímesou barytu

Oblasť použitia

Betón s prímesou barytu určený pre tieniace vrstvy, ktoré môžu z konštrukčného hľadiska nahradzovať klasické betónové vrstvy

Vlastnosti

Slúži proti prieniku ionizujúceho žiarenia, predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG.
Barytový betónový poter  
Kat.č. Produkt/balenie
9016 Vrece 40 kg; 1.200 kg/paleta