Home Ochrana proti elektrosmogu
 

PROFI

FARADAYUS MK1

Strojovo spracovateľná jedno alebo viac vrstvová vápennocementová vnútorná omietka na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia

Oblasť použitia

Vnútorná jedno alebo viacvrstvová omietka s filcovaným povrchom; vhodná aj pre pivnice a garáže

Vlastnosti

Na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia; vápennocementová jedno alebo viacvrstvová strojová omietka pre vnútorné použitie s filcovaným povrchom.
PROFI FARADAYUS MK1  
vitalbau naturplus
Kat.č. Produkt/balenie
1111 Vrece (40 kg), 1.400 kg/paleta
1101 Silo