Home Úprava podkladu
 

PROFI

Repaspachtel rapid

Stierková, rýchlotuhnúca podlahová vyrovnávacia hmota.

Oblasť použitia

Pre lokálne opravy s hĺbkou 0,25 až 25 mm cementových stierok a poterov (vrátane vrstiev so zabudovaným podlahovým kúrením) pred aplikáciou finálnych podlahovín a tiež pre opravy pred aplikáciou jemných vyrovnávacích stierkových vrstiev.

Vlastnosti

Pre vnútorné použitie.
PROFI Repaspachtel rapid  

Na stiahnutie

Kat.č. Produkt/balenie
6050 Vrece (25 kg), 1.200 kg/paleta